Buitenbant

Buitenbant

BuitenBant is het biodynamisch landbouwbedrijf van Tineke Alberts en Herma Ronda bij Bant in de Noordoostpolder. Ze hebben zich gespecialiseerd in de teelt van zaadvaste zaden van groentes en bloemen. Ook werken ze aan de veredeling van spinazie om een nieuw ras te ontwikkelen dat goed past in de polder. Stichting Zaadgoed en stichting Zaadvast ondersteunen dit.

Tineke is een van de drijvende krachten achter De Zaderij, een coöperatie van boeren die zaadvaste regionale rassen in stand houden en vermeerderen. Sinds 2018 zijn deze zaden, ook voor moestuinders, via hun webshop te koop. Het gaat de telers niet om de nostalgie van oude rassen, maar om lekkere, gezonde groenten die passen bij hun eigen bedrijf en die in de smaak vallen bij de consument. Zaadvaste rassen zijn daar het meest geschikt voor. Ze zijn reproduceerbaar en ze hebben een zekere genetische variatie, zodat boeren en tuinders zelf eigenschappen kunnen selecteren die zij voor zichzelf en voor hun klanten belangrijk vinden. Kijk voor meer informatie op de website van Buitenbant. En in deze video laat Tineke zien hoe ze boerenkoolzaad oogsten.

Buitenbant werkt samen met Laurens van Run, die zich op de teelt en veredeling van zaden heeft toegelegd, onder andere op een perceel op Buitenbant . Hij heeft een nieuw, zaadvast erwtenras ontwikkeld dat voor de winter gezaaid kan worden. Een geschikt gewas om lokaal veevoer te verbouwen in plaats van soja te importeren. Bij het Toekomst Zaaien gaan we deze erwt, gemengd met het graan triticale, zaaien. En Laurens zal er vol enthousiasme meer over vertellen. Bert van Ruitenbeek, directeur van Stichting Demeter, zaait mee en vertelt welke toekomst de biodynamische boeren willen zaaien.

Het Toekomst Zaaien op Boerderij Buitenbant vindt plaats op zaterdag 13 oktober om 14.00 uur. 

Het adres is: Noorderringweg 8-1; 8314 PH Bant (NOP)

Aanmelden is niet nodig. Laarzen aanbevolen.