Voor boeren

Voor boeren

Het evenement Toekomst Zaaien maakt onderdeel uit van de internationale beweging ‘Sowing the Future’. Overal in de wereld – van Europa tot de Verenigde Staten en Zuid-Korea – nodigen boeren in en rondom de maand oktober Toekomstzaaiers uit op hun bedrijf om mee te helpen met het zaaien van wintergraan.

Wil jij ook meedoen met je bedrijf? Hieronder staan tips en hoe je kunt aansluiten.


Tips voor deelname

Op elk biodynamisch boerenbedrijf kan Toekomst Zaaien plaatsvinden. Om de eenheid te bewaren in de vele internationale deelnemers heeft de overkoepelende organisatie Avenirsem in Zwitserland de volgende richtlijnen opgesteld:

  • Het bedrijf stelt een akker ter beschikking van ongeveer 20 tot 30 are en maakt deze zaaiklaar. Een kleinere of grotere akker kan ook afhankelijk van het aantal deelnemers dat verwacht wordt bijvoorbeeld.
  • Het zaadgoed is biologisch en liefst van biodynamische kwaliteit.
  • Er wordt bij voorkeur bakgraan of brouwgraan gezaaid.
  • Het bedrijf verzorgt het gewas tot de volgende oogst.
  • Het bedrijf werft in zijn omgeving mensen om te zaaien. Posters en flyers om op te hangen en uit te delen zijn als format beschikbaar, alsook concept persberichten voor de lokale media.
  • Voor het zaaien wordt een inleidende toespraak gehouden.
  • Het zaaien is een gezamenlijke activiteit, waarmee iedereen tegelijkertijd begint.

Suggestie: Toekomst Zaaien mag deel uitmaken van een bedrijfsfeest of een andere festiviteit. Ook is het voor een goede opkomst van zaaiers raadzaam om samen te werken met lokale partners, zoals bedrijven, scholen of milieugroeperingen. Het evenement biedt mogelijkheden om de politiek te betrekken bij het belang van biodiversiteit en zaadvaste rassen. De kans op publiciteit neemt toe als een bekend persoon aan het zaaien deelneemt.


Promotiemateriaal

Deelnemende bedrijven in Nederland ontvangen flyers om het eigen evenement onder de aandacht te brengen. Ook krijgen ze een concept persbericht wat op maat kan worden gemaakt voor lokale media. Daarnaast zijn er voor deelnemende bedrijven gratis, danwel tegen kostprijs, zaadzakken en petten beschikbaar. Wel of geen prijs is afhankelijk van het totaal aantal deelnemende bedrijven.


Mee doen?

Wil je met jouw bedrijf meedoen aan Toekomst Zaaien? Stuur een mailtje naar info@toekomstzaaien.nl voor meer informatie en de laatste ontwikkelingen rondom Toekomst Zaaien!